Соопштенија

Термини за консултации за лицата заинтересирани за полагање на лекторскиот испит

Во согласност со член 3 став 2 од Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за Програмата за испитот, Комисијата за полагање испит за лектор достави термини за консултации за ноември 2018 г. за лицата заинтересирани за полагање на лекторскиот испит. Членовите на Комисијата за полагање испит за лектор во определените термини ќе бидат достапни во нивните кабинети ...

Повеќе...

Oraret për konsultime për personat e interesuar për të hyrë në provimin për lektor

Në pajtim me nenin 3, paragrafi 2 nga Rregullorja për mënyrën e dhënies së provimit për të marrë licencë për lektor dhe për Programin e provimit, Komisioni për dhënien e provimit për lektor ka paraqitur orarin për konsultime për muajin nëntor për personat e interesuar për të hyrë në provimin për lektor. Anëtarët e Komisionit në oraret e përcaktuara do të jenë në dispozicion në kabinetet e tyre ...

Повеќе...

Промоција на Музеолошки речник

Во конференциската сала на Музејот на македонската борба,  денеска во 12 часот, ќе се одржи свечена промоција на книгата „Музеолошки речник“ од проф. д-р Крсте Богоески...

Промотори на изданието, се д-р Даворин Трпевски и Јован Ристов. Издавањето на речникот се реализира со финансиска поддршка на Министерството за култура во рамки на активностите на МНК ИКОМ. 

Recnik

Promovohet Fjalori i Muzeut

Në Sallën e konferencave të Muzeut të Luftës Maqedonase, sot në orën 12, do të promovohet solemnisht libri “Fjalori i Muzeut” i prof. dr. Kërste Bogoevski...

Promotorë të këtij edicioni janë dr. Davorin Tërpevski dhe Jovan Ristov. Botimi i këtij fjalori realizohet më përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, në kuadër të aktiviteteve të MNK dhe IKOM.

 Recnik

На ФДУ почнуваат студентските средби „Скомрахи 2018“

Од денеска до 6 ноември на Факултетот за драмски уметности-Скопје ќе се одржуваат интернационалните студентски средби „Скомрахи 2018“ со учество на студенти од aкадемиите и факултетите за драмски уметности од регионот и Европа...

Во шесте дена публиката ќе има можност да погледне филмови и претстави на студенти од Белград, Фрајбург, Загреб, Осиек, Сараево, Приштина и Скопје. Фестивалот ќе го отворат студентите по актерска игра од четврта година на Факултетот за драмски уметности во класата на проф.Мими Таневска-Србиновска со претставата „ММЕ кој прв почна“ по текст на Дејан Дуковски. Покрај главна програма, студентите од ФДУ ќе организираат и „СкомрахOFF“ – придружна програма со музика, дружење и алтернативни активности. Влезот на фестивалот е бесплатен.

Skomrahi_2018

Повеќе...

Në FAD fillojnë takimet studentore “Skomrahi 2018”

Skomrahi_2018

Prej sot deri më 6 nëntor në Fakultetin e Arteve Dramatike – Shkup do të mbahen takimet studentore internacionale “Skomrahi 2018”, me pjesëmarrjen e studentëve nga akademitë dhe fakultetet e arteve dramatike nga rajoni dhe Evropa...

Gjatë këtyre gjashtë ditëve publiku do të ketë mundësi t’i ndjekë filmat dhe shfaqjet e studentëve nga Beogradi, Frajburgu, Zagrebi, Osjeku, Sarajeva, Prishtina dhe Shkupi. Festivalit do ta hapin studentët e aktrimit të vitit të katërt të Fakultetit të Arteve Dramatike në klasën e prof. Mimi Tanevska-Sërbinovska me shfaqjen “MME kush i pari ia nisi” me tekstin e Dejan Dukovskit. Përpos programit kryesor, studentët e FAD do të organizojnë edhe “SkomrahOFF” – program shoqërues me muzikë, shoqërim dhe aktivitete alternative. Hyrja është falas.

Премиера на детската претстава „Златната рипка“ во Велешкиот театар

На големата сцена во театарот „Јордан Хаџи-Константинов -Џинот” во Велес денеска напладне  премиерно биде  изведена  претставата за деца “Златната рипка”. Оваа најнова продукција за деца е бајка во стихови, работена според “Сказна за рибарот и рипката” од Александар Сергеевич Пушкин, во превод и драматизација на Слободанка Чичевска, а во режија на Младен Крстевски.

zlatnaripka-fin

Повеќе...

Premierë e shfaqjes për fëmijë “Peshku i artë” në Teatrin e Velesit

Në skenën e madhe të Teatrit “Jordan Haxhi-Kostantinov-Xhinot” në Veles sot në drekë do të interpretohet premiera e shfaqjes për fëmijë “Peshku i Artë”.

zlatnaripka-fin

Повеќе...

Успешен настап на Македонската филхармонија во Шпанија

Со силен аплауз синоќа беше поздравен настапот на оркестарот на Македонската филхармонија во салата „Моцарт“ во Аудиториумот во Сарагоса во Шпанија ...

filharmonija_1

Повеќе...

Shfaqje e suksesshme e Filarmonisë së Maqedonisë në Spanjë

Me duartrokitje të fuqishme është përshëndetur koncerti i orkestrës së Filarmonisë së Maqedonisë në sallën “Moxart” në Auditoriumin në Saragozë, Spanjë ... 
Filharmonija_foto_1

Повеќе...

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia

rss соопштенија