Соопштенија

Почнува новата сезона во Турскиот театар

Со претставата „Крал Лир“ од Вилијам Шекспир, во режија на Диего де Бреа, денеска (17 септември) со почеток во 20 часот на сцената во Театар Комедија, Турскиот театар ќе ја започне новата театарска сезона ...

17_septemvri_Turski_teatar

Повеќе...

Fillon sezoni i ri në Teatrin Turk

Me shfaqjen “Mbreti Lir” nga Uillijam Shekspir, në regji të Diego de Brea, sot (17 shtator ) në orën 20 në skenën e Teatrit të Komedisë, Teatri Turk do të fillojë sezonin e ri teatror ...

17_septemvri_Turski_teatar

Повеќе...

Пет награди за претставата „Тоби“ на Фестивалот во Подгорица

Театарот за деца и младинци освои пет награди за претставата „Тоби“, по текст на Флоријан Зденек, а во адаптација и режија на Драгослав Тодоровиќ од Белград, на Mеѓународниот фестивал во Подгорица, Црна Гора ...

teatar_za_deca_i_mladinici___nagradi

Повеќе...

Pesë çmime për shfaqjen “Tobi” në Festivalin e Podgoricës

Teatri i fëmijëve dhe të rinjve ka fituar pesë çmime për shfaqjen “Tobi”, sipas tekstit të Dragosllav Todoroviqit nga Beogradi, në Festivalin ndërkombëtar në Podgoricë, Mali i Zi ...

 teatar_za_deca_i_mladinici___nagradi

Повеќе...

Јубилејно издание на Театарскиот фестивал „Св. Јоаким Осоговски“

Во Центарот за култура во Крива Паланка вечер свечено ќе биде отворено 10-тото јубилејно издание на Меѓународниот театарски фестивал „Св. Јоаким Осоговски“...

Првата фестивалска вечер е посветена на годинашниот лауреат, истакнатиот македонски актер Благоја Чоревски. Годинава во 10-те фестивалски денови ќе бидат изведени осум претстави на театри од Македонија, Србија, Хрватска и од Бугарија. Во придружната програма ќе бидат промовирани неколку книги од областа на театарот, а ќе бидат отворени и неколку изложби на фотографии.

festival_Joakim_Osogovski_vo_Kriva___Palanka

Edicion jubilar i Festivalit teatral “Shën Joakim Osogovski”

Në Qendrën e Kulturës në Kriva Pallankë sonte solemnisht do të hapet edicioni i 10-të jubilar i Festivalit ndërkombëtar teatral “Shën Joakim Osogovski”...

Mbrëmja e parë e Festivalit i kushtohet laureatit të sivjetshëm, aktorit të njohur maqedonas Bllagoja Çorevski. Sivjet në 10 ditët e festivalit do të jepen tetë shfaqje teatrale nga Maqedonia,  Serbia, Kroacia dhe Bullgaria. Në programin shoqërues do të promovohen disa libra nga sfera e teatrit, ndërsa do të hapen edhe disa ekspozita fotografish.

festival_Joakim_Osogovski_vo_Kriva___Palanka

Едукативен семинар со културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли во Неготино

Во рамките на проектот на Министерството за култура „Нов културен бран“,  утре (15 септември), со почеток во 12 часот, во свечената сала на Општина Неготино ќе се одржи едукативен семинар со културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли од Република Македонија.

На семинарот ќе учествуваат претставници на повеќе културно-уметнички друштва од Македонија, и тоа од: Штип, Берово, Битола, Демир Капија, Теарце и Куманово. Од фолклорните ансамбли, пак, на семинарот ќе учествуваат состави од: Гевгелија, Струмица, Кавадарци и Куманово. Претходно, во 10 часот во Музејот на град Неготино ќе биде отворена изложба на народни носии и фотографии, потоа ќе биде организирана едукативна практична настава со професори-етнокореолози и асистенти од Факултетот за музички уметности при УГД „Гоце Делчев“ - Штип, а ќе се одржи и Јавен час со етнокорелозите и  претставниците од КУД „Јане Сандански“ од Неготино.

seminar_vo_Negotino

Seminar edukativ me shoqëritë kulturore-artistike dhe ansamblet folklorike në Negotinë

Në kuadër të projektit të Ministrisë së Kulturës “Valë e re kulturore” nesër (15 shtator) duke filluar prej orës 12, në sallën solemne të Komunës së Negotinës do të zhvillohet seminari edukativ me shoqëritë kulturore-artistike dhe ansamblet folklorike nga Republika e Maqedonisë.  

Në këtë seminar marrin pjesë përfaqësues të shumë shoqërive kulturore-artistike nga Maqedonia, edhe atë nga: Shtipi, Berova, Manastiri, Demir Kapia, Tearca dhe Kumanova. Nga ansamblet folklorike, në këtë seminar marrin pjesë nga qyteti i Gjevgjelisë, Strumicës, Kavadarcit dhe Kumanoës. Paraprakisht, në orën 10 në Muzeun e qytetit të Negotinës do të hapet ekspozita e veshjeve popullore dhe fotografive, më pas do të organizohet mësimi edukativ praktik me profesorë – etnokoreologë dhe asistentë të Fakultetit të Arteve Muzikore pranë UGD “Goce Dellcev” – Shtip, ndërsa do të zhvillohet edhe orë publike me etnokoreologët dhe përfaqësuesit e SHKA “Jane Sandanski” nga Negotina.

seminar_vo_Negotino

Ново фоаје и нова покривна конструкција во Tеатарот Kомедија

Театарот Комедија ја започна новата театарска сезона со делумно реновирање на внатрешноста на објектот во кој функционира оваа установа...

Со финансиска поддршка од Министерството за култура, извршено е менување на покривната конструкција на Театарот, како и менување на подот во фоајето, бојадисување на фоајето и на гледалиштето, поставување нови врати, завеси и слично.

renoviranje_na_Teatar_komedija

Foaje dhe konstruksion i ri i çatisë në Teatrin Komedia

Teatri Komedia e ka filluar sezonin e ri teatral me renovim të pjesshëm të brendësisë së objektit në të cilin funksionin ky teatër...

Me përkrahjen financiare të Ministrisë së Kulturës, është kryer ndërrimi i konstruksionit të çatisë së Teatrit, si dhe ndërrimi i dyshemesë në foaje, ngjyrosja e të njëjtës dhe janë vendosur dyer dhe perde të reja dhe ngjashëm

renoviranje_na_Teatar_komedija
kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia

rss соопштенија