Информативни сесии за Програмата „Креативна Европа на Европската унија“ – јули 2018 година

CREATIVE_EUROPE

Ве известуваме дека  Министерството за култура и Агенцијата  за филм во соработка со Делегацијата на Европската Унија и ЕУ Инфо центарот во Скопје, општините: Куманово, Битола, Тетово, Струмица и Охрид, ЕУ Инфо точките во Куманово, Битола, Тетово, Струмица и Охрид организираат „Информативни сесии за програмата Креативна Европа“

Линк за преземање на програмата и распоред на настаните...