Продолжување на рокот за аплицирање за Повикот за предлог - проекти: Програма за партиципација на УНЕСКО за 2018 – 2019 година

Во врска со Повикот за предлог - проекти за Програмата за партиципација на УНЕСКО ( 2018 – 2019 година), Министерството за култура на Република Македонија - Националната комисија за УНЕСКО ја известува јавноста дека рокот за доставување на предлог проекти до Министерство за култура - Национална комисија е продолжен до 2 јули 2018 година. 

http://kultura.gov.mk/index.php/konkursi/3753--2018-2019