Термини за консултациии со Комисијата за полагање испит за лектор по македонски јазик

Министерството за култура ги информира заинтересираните кандидати за полагање на испитот за лектор дека имаат можност, во јуни и во август 2018 година, да одржат консултации со членовите на Комисијата за полагање испит за лектор по македонски јазик...
Термините за консултација со проф. д-р Искра Пановска-Димкова:
13.6.2018 г. 10:00 - 11:00
22.8.2018 г. 10:00 - 11:00

Термините за консултација со проф. д-р Симон Саздов:
6.6.2018 г. 14:30 - 15:30
20.8.2018 г. 9:00 - 10:00

Термините за консултација со проф. д-р Катица Трајкова:
14.6.2018 г. 10:00 - 11:00
23.8.2018 г. 10:00 - 11:00

Членовите на Комисијата за полагање испит за лектор, во определените термини ќе бидат достапни во нивните кабинети.