Одлука за спроведување на Стратегиска оцена за Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2018-2027 година)

Министерството за култура на Република Македонија ја информира јавноста дека донесе Одлука за започнување на Стратегиската оценка за Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион (2018-2027 година)...

Прилог документи:

Согласност од Министерство за животна средина и просторно планирање за започнување на постапката за спроведување на Одлуката за Стратегиска оценка за планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион (2018 - 2027)

Одлука за Стратегиска оценка за планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион (2018 - 2027)

Формулар - пропратен документ на Стратегиската оценка за планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион (2018 - 2027)

Цели - пропратен документ на Стратегиската оценка за планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион (2018 - 2027)