Завршна сметка на Н.У.Музеј на современа уметност за 2016 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ја објавува завршната сметка на Н.У.Музеј на современа уметност за 2016 година