Завршна сметка на Н.У Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ - Велес за 2016 година

Завршна сметка на Н.У  Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ - Велес за 2016 година...

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура ја објавува завршната сметка на НУ Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“- Велес за 2016 година