План за јавни набавки, измени и дополнувања на план за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија го објавува Планот за јавни набавки на Министерството за 2017 година, како и измените и дополнувањата на Планот за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година...

Документите на Планот за јавни набавки на Министерството за 2017 година, како и измените и дополнувањата на Планот за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година може да се пронајдат и сочуваат на следните линкови:

Годишен план за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година

Измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година (01.12.2017)

Измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Министерството за култура за 2017 година (14.12.2017)