Буџет и ребаланс на буџетот на Министерството за култура за 2017 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија го објавува буџетот на Министерството за 2017 година, како и ребалансот на буџетот на Министерството за култура за 2017 година...

Документите за буџетот на Министерството за култура за 2017 година и ребалансот на буџетот за 2017 година може да се пронајдат и сочуваат на следните линкови:

Буџет на Министерството за култура на Република Македонија за 2017 година

Ребаланс на буџетот на Министерството за култура за 2017 година