Објавување на ЕНЕР на нацрт-извештај за ПВР и нацрт-предлог на закон за престанување на важење на Законот за поддршка на домашната музичка продукција

Министерството за култура на Република Македонија ја известува јавноста дека на Единствениот национален електронски регистар на прописи - ЕНЕР (www.ener.gov.mk) и преку е-Влада, е извршена објава на Нацрт извештај за проценка на влијанието на регулативата и Нацрт -  Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција...


Имено, имплементацијата на Законот во практика не ги даде очекуваните ефекти, пред сè од причина што, иако за избраните композиции се продуцираа аудио и видео записи, истите или не беа воопшто или беа емитувани во мал обем на радијата и телевизиите.

Од наведените причини  објективно и не може да се направи евалуација на позитивните ефекти од поддршката на создавање на нови композиции. Со оглед на тоа  што аудио и видео записите за композициите не беа во доволен обем достапни на пошироката јавност се поставува прашањето за оправданоста од ваквиот начин на финансирање  на создавање на нови композиции од областа на забавната и народната музика со средства од Буџетот на Република Македонија.

Согласно постапката утврдена со Методологијата за проценка на влијанието на регулативата и Деловникот за работа на Влада, заинтересираните страни можат да доставуваат предлози, коментари и забелешки на текстот на Законот, во следниве 20 дена.

Одговорно лице за контакт е Весна Илиевска, државен советник за правни работи, контакт телефон 02-3240-665

Нацрт извештај за проценка на влијанието на регулативата и Нацрт -  Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција можат да се погледнат на следниов линк:

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=GdINwqcMCbYBo/XHqPvMIQ==

Известувањето за почетокот на овој процес можете да најдете на http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/3204-2017-11-10-11-13-52
kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia