Доставување информации од јавен карактер: извод од службените картички 2011 - 2017

Министерството за култура, водејќи се од принципот на  транспарентност, отвореност, економичност и со цел заштита на животната средина, и во иднина, сите барани информации од јавен карактер, кои ќе бидат со поголем обем, ќе практикува да ги доставува до барателот и до јавноста во електронска форма...

По барање на лицето Жаклина Хаџи – Зафирова, Министерството за култура на Република Македонија подготви информација, која што се однесува на извод од службените картички  коишто се користени од страна на министерот,  заменик – министерот  и државниот секретар, во периодот од 2011 до 2017 година, за трошоци - репрезентација и патни трошоци. Бараните информации немаат карактер на класифицирани информации со соодветен степен на доверливост.

Посочуваме дека поради обемноста на бараниот материјал, фотокопиите од бараните информации од јавен карактер се скенирани и организирани во електронски папки,  по години и според функционерите за кои се однесуваат бараните информации: министер, заменик министер и државен секретар.

Министерството за култура, водејќи се од принципот на  транспарентност, отвореност, економичност и со цел заштита на животната средина, и во иднина, сите барани информации од јавен карактер, кои ќе бидат со поголем обем, ќе практикува да ги доставува до барателот и до јавноста во електронска форма.

Линк за увид во целокупната документација

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia