ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА


Врз основа на член 62 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“  бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Министерството за култура објавува ...

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

ВО КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето односно од 03.09.2016 година заклучно со 03.10.2016 година.

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ПУБЛИКАЦИЈА

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ЕЛЕКТРОНСКОТО ИЗДАВАШТВО

- ПРИЈАВА ЗА СПИСАНИЈА

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ЗДРУЖЕНИЈА И КНИЖЕВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВИ ЗА МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ, БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА)

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКИ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ-АМАТЕРИЗАМ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ - НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА

- ПРИЈАВА ЗА ТЕАТАРСКИ МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ

ФОЛКЛОРНА И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРОТ И МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ДИГИТАЛЕН АУДИОЗАПИС

- ПРИЈАВА ЗА КОНЦЕРТЕН ПРОЕКТ

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ

- ПРИЈАВА ЗА МУЗИЧКО ЕДУКАТИВЕН ПРОЕКТ

- ПРИЈАВА ЗА МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ПРОЕКТ (ТАНЦОВ ПРОЕКТ, ОПЕРА, МЈУЗИКЛ И МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ПЕРФОРМАНС)

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА ДЕЈНОСТ-ФОЛКЛОР

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

- КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ

- ПРИЈАВА ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia