Министерката за култура на снимањето на првата сцена на филмот „Приказни од дивиот исток“


do_balcak_prva_klapa-1do_balcak_prva_klapa-10do_balcak_prva_klapa-11do_balcak_prva_klapa-12do_balcak_prva_klapa-13do_balcak_prva_klapa-2do_balcak_prva_klapa-3do_balcak_prva_klapa-5do_balcak_prva_klapa-8do_balcak_prva_klapa-9do_balcak_prva_klapa