Конкурс за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2017 г

Одборот за доделување на државната награда “Мајка Тереза” распишува: