Одлука за доделување на државната награда„Мајка Тереза” во 2015 година

Врз основа на членовите 8,9,11,12,13, 17,18 и 19 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.” бр.52/06, бр.54/07 и 74/12 ) и членовите 1,4,6,8 и 22 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, на седницата одржана на 15.6.2015 година  донесе ...

О Д Л У К А

за доделување на државната награда „Мајка Тереза” во 2015 година за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери

   1. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност  и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери,  државната награда  се доделува на:

-Сузана Тунева-Пауновска

-доц. д-р Буниамин  Мемеди

 2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на РМ” .

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ДРЖАВНАТАНАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА”,
Проф. д-р Горан Ајдински
kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia