Конкурс за доделување на државната награда “Мајка Тереза” во 2014 година

Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза” распишува:

Конкурс за доделување на државната награда “Мајка Тереза” во 2014 година